demo1 Ücretsiz Deneyin order Teklif Al

Kullanıcı Sözleşmesi

| Kullanıcı Sözleşmesi

WİPOİNT İNTERNET ERİŞİM SÖZLEŞMESİ 

KULLANICI, bu SÖZLEŞME ile tanınan hakkını, WİPOİNT’in yazılı izni olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere bedelsiz de olsa devredemez, kiralayamaz, kullanımına ve/veya yararına sunamaz veya satamaz. WİPOİNT’in kullanılması, her zaman bu SÖZLEŞME’nin koşullarına tabidir.

 

KULLANICI internet ortamında WİPOİNT internet erişim uygulamasına, KULLANICI tarafından verilen bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgilere göre internet ortamında WİPOİNT CLOUD HOTSPOT sistemindeki kişisel bilgilerini sorgulama ve diğer işlemler için internet üzerinden kredi kartı, online işlemler, e-ticaret alış-verişleri, girilen kimlik bilgileri, diğer sosyal ağ kullanıcı hesapları ile yapacağı işlemlerde her türlü riskin KULLANICI tarafına ait olduğunu kabul eder.

 

KULLANICI, WİPOİNT’in yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlaka, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara uygun, üçüncü kişilerin haklarına saygılı şekilde kullanacağını kabul eder. KULLANICI ayrıca, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın görev ve yetkileri kapsamında yapılacak tüm iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve bunların kayda alınması işlemleri hakkındaki tüm sorumluluk ile bu konu hakkındaki 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili Kanunlar ile İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve diğer ilgili yönetmeliklere uygun kullanım konusundaki sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

 

WİPOİNT tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı için KULLANICI’ya tahsis edilen her türlü kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğinden ve kullanımından KULLANICI sorumludur. KULLANICI, kullanıcı adı ve şifresinin çalınması, kaybolması hallerinde bunların değiştirilmesi için derhal WİPOİNT’e bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Şifresinin veya kullanıcı bilgilerinin yetkisiz kullanımından doğacak idari, hukuki, mali ve cezai sorumluluk KULLANICI’ya aittir.

 

KULLANICI, WİPOİNT ile birlikte veya aracılığıyla sunulan içeriğin hiçbir unsurunu değiştirmemeyi, uyarlamamayı, çevirmemeyi, satmamayı; bu içerik/ürün/servisten türev veya işleme eserler hazırlamamayı, bu içerik/ürün/servisin düzenini bozmamayı, bu hizmet kapsamında kullandığı her türlü içeriği, görüntüleri, klipleri, müzik eser veya kompozisyonunu söz ve besteyi bu SÖZLEŞME dışındaki amaçlar dışında kullanmamayı, değiştirmemeyi, bütünlüğünü bozacak şekilde ters mühendislik yapmamayı ve herhangi bir mecrada yayınlamaya teşebbüs etmeyeceğini kabul eder.

 

İNTERNETTEN TEKNOLOJİ, WİPOİNT ve diğer sistemlerinin kullanımı sırasında KULLANICI / CİHAZ tarafında oluşabilecek sorun veya zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

 

KULLANICI, WİPOİNT kullanıldığı esnada hizmete dair yaşanabilecek herhangi bir durum ile ilgili doğabilecek tüm riskleri kabul ederek kullanacağını kabul eder.

 

WİPOİNT dağıtımları ve internet erişim noktaları üzerinden işlenebilecek olan herhangi bir suç unsurunda; IP ve MAC adresinin veya adreslerinin karşılaştırılması sonucunda WİPOİNT hesabında ve/veya hesaplarında söz konusu bir eşleşmenin olması durumunda, oluşabilecek suçlamaların WİPOİNT tarafından herhangi bir şekilde üstlenilmeyeceğini kabul eder ve suçlamaların KULLANICI’ ya ait olduğunu temin eder.

 

WİPOİNT’in eksik çalışması, hiç çalışmaması ya da yanlış çalışması veya üçüncü kişilerin fiil veya işlemleri ya da WİPOİNT’in kullanımından kaynaklanan başka herhangi bir sebeple veri kaybı veya bilgisayar sistemi hasarları KULLANICI’nın sorumluluğunda olup WİPOİNT’in bu hususta herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. KULLANICI, WİPOİNT bağlantısı sırasında herhangi bir zararın meydana gelmemesi için güvenlik duvarı ve virüs koruyucu gibi gerekli güvenliğin sağlanması konusundaki sorumluluğun kendisinde olduğunu, WİPOİNT’in KULLANICI’ye hiçbir şekilde bir garanti ya da taahhüt vermediğini kabul eder.

 

WİPOİNT’e giriş yaparken kimlik doğrulaması için KULLANICI tarafından girilen kullanıcı adı, şifre, T.C Kimlik No ve bilgileri ,  WİPOİNT kullanıcı adı ve WİPOİNT şifresinin veya bilgilerinin doğruluğundan, güvenliğinden, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili her türlü husus tamamen KULLANICI sorumlu olup girilen bilgilerdeki yanlışlıklardan ve/veya KULLANICI bilgilerinin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek kullanılması yoluyla WİPOİNT’e KULLANICI adına erişimden WİPOİNT sorumlu değildir. KULLANICI’ ların, WİPOİNT erişim araçlarının (kullanıcı adı, şifre, cep telefonu ve kimlik bilgileri vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardan kaynaklanan KULLANICI’ nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlarla ilgili olarak WİPOİNT’in, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu kapsamda KULLANICI WİPOİNT’ den zarar, tazminat vb. her ne ad altında olsun herhangi bir talepte bulunamaz.

 

WİPOİNT erişim noktasından erişim gerçekleştirmek için bu sözleşmedeki şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan eder.

 

WİPOİNT CLOUD HOTSPOT YÖNETİMİ
INTERNETTEN Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.

 

“WiPoint WiFi kullanıcıları kayıt olurken bu sözleşmeyi kabul etmek zorundadırlar. Aksi takdirde kullanıcılar kayıt olamazlar..”